Pohjois-Karjalan rakennetun ympäristön piirteitä

Pekka_PiiparinenVaikka Pohjois-Karjala on kuulunut suuren osan historiastaan periferiaan, jonka taloudelliset olosuhteet ovat olleet esimerkiksi Etelä- ja Länsi-Suomea selvästi niukemmat, on maakunnassa monipuolinen ja paikka paikoin laadukaskin rakennettu kulttuuriympäristö. Pohjois-Karjalasta voidaan löytää kaikki tärkeimmät arkkitehtoniset tyylisuuntaukset 1800-luvun alkupuoliskolta lähtien ja historian saatossa rakennuksia ovat olleet suunnittelemassa monet maamme eturivin arkkitehdit, kuten Alvar Aalto, Carl Ludvig Engel ja Eliel Saarinen.

Pohjois-Karjalan vanhimmat säilyneet rakennukset ovat 1700-luvulta, mutta moniin muihin Suomen maakuntiin verrattuna Pohjois-Karjalan rakennuskanta on verrattain nuorta. Tämä johtuu useasta syystä ja niistä merkittävin liittyy talouteen. Pääomia näyttävään rakentamiseen ei useinkaan ole ollut ja rakentaminen on toteutettu yleisesti ottaen vaatimattomammin kuin esimerkiksi Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Myös maantieteellinen sijainti on vaikuttanut Pohjois-Karjalan rakennuskannan ikärakenteeseen. Alueella on käyty paljon sotia, joissa on tuhoutunut huomattavat määrät rakennuksia. Myös rakennusmateriaaleilla on ollut vaikutusta rakennusten ikään. Maakuntaa rakennettiin 1960-luvulle saakka pitkälti puurakennuksin ja kalliimpi kivirakentaminen jäi sangen pienilukuiseksi. Huonoon kuntoon ajautuneita puurakennuksia – esimerkiksi lahovaurioiden vuoksi – on usein korvattu uudisrakennuksilla. Puutaloja on tuhoutunut paljon myös tulipaloissa.

Maaseudun rakennuskantaan on vaikuttanut myös kaskikulttuuri ja Pohjois-Karjalassa kaskeaminen oli maanviljelyn päämuoto 1800-luvulle saakka. Usein siihen liittyi liikkuva elämäntapa, jossa myös rakennukset saattoivat kulkea omistajiensa mukana. Osittain paikasta irrallisen kaskikulttuuriasumisen vuoksi pohjoiskarjalaiselle maaseudulle ei toteutettu yhtä näyttävää ja juurevaa rakentamista kuin Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Pohjois-Karjalan maaseudun rakennetun ympäristön ilmeessä näkyy myös vallinnut pientilavaltaisuus. Suuret maatilat olivat harvinaisia eikä maakuntaan syntynyt koskaan varsinaista kartanolaitosta, vaikkakin alueelle rakennettiin niitä muistuttavia hoveja. Hovit olivat kruunun virkamiesten hallinto- ja asuinpaikkoja.

Verrattuna Etelä- ja Länsi-Suomeen, esiintyy Pohjois-Karjalan rakennetussa ympäristössä tiettyä yksilöllisyyttä. Esimerkiksi maatilojen pihapiirit Itä-Suomessa muodostuivat aikoinaan niin, että rakennusten sijoittelussa ei ollut selkeitä sääntöjä ja yhdenmukaisuuksia. Tämä yksilöllisyys tulee vastaan maaseudulla tänäkin päivänä; pihapiirit ovat toisiinsa nähden erinäköisiä, niin rakennuskannan, niiden sijoittelun kuin yleisen ympäristön hoidon suhteen. Yksilöllisyys näkyy myös säilyneissä historiallisissa puutaloissa, sekä maaseudulla että kaupungeissa, ja usein rakennuksiin on toteutettu omaperäisiäkin muutostöitä.

Vaikka Pohjois-Karjalan olosuhteet ovat olleet usein haastavia, on maakunnan rakennettuun kulttuuriympäristöön muodostunut tiettyjä valtakunnallisiakin erityispiirteitä. Yksi niistä on ortodoksinen puinen pyhäkkörakentaminen, mikä selittyy ortodoksien suhteellisesti suurella osuudella väestöstä. Metsätalous tuli maakuntaan 1700-luvun lopulta lähtien ja myös tähän liittyvästä rakentamisesta on säilynyt rakennuskantaa. Pohjois-Karjalassa on esimerkiksi runsaasti entisiä metsätyökämppiä.

Maakunnassa on virrannut paljon vuolaita koskia, joita on valjastettu sähköntuotantoon. Tästä johtuen vesivoimalaitoksia on Pohjois-Karjalassa suuremmassa määrin kuin esimerkiksi Etelä- tai Länsi-Suomessa. Maakunnan runsaat vesistöt ovat mahdollistaneet myös kalastuksen harjoittamisen. Rikkaasta kalastuskulttuurista on jäänyt muistoksi merkittävä määrä kalasaunoja ja -majoja, etenkin Höytiäiselle. Rajamaakuntana Pohjois-Karjalaan on toteutettu paljon maanpuolustukseen liittyvää rakennuskantaa, kuten varuskuntia ja rajavartioston asemia.

Niukoista taloudellisista olosuhteista johtuen Pohjois-Karjalassa on säilynyt jonkin verran mökkimäistä asutusta. Yksittäisiä mökkejä on sekä maaseudulla että taajamissa. Aikoinaan maakunnassa oli jopa pieniä mökkikyliä, joiden rippeitä on säilynyt esimerkiksi Outokummun Hiekkapalstalla ja Viinijärven Kirkkosärkällä. Myös vaara-asutus on yksi maakunnan rakennetun ympäristön erityispiirteistä, joskin sitä on muodostunut myös muun muassa Pohjois-Savoon ja Kainuuseen.

Pohjois-Karjalasta voidaan nimetä joitakin kohteita, joilla on erityistä merkitystä valtakunnallisellakin tasolla. Maakunnan pääkaupunki Joensuun keskusta-alue on pinta-alaltaan Suomen suurin yhtenäinen kaupunkikeskustan ruutuasemakaava. Tämän vuoksi Joensuun liikekeskustan yhteyteen on toteutettu modernia lähiömäistä rakentamista enemmän kuin missään toisessa historiallisessa ruutuasemakaavakaupungissa.

Puu-Nurmes on Sisä-Suomen yhtenäisin historiallisella asemakaava-alueella oleva puurakennusten alue ja Puu-Juuka antaa edustavaa kuvaa suomalaisen pitäjän keskustasta ennen modernia rakentamisen tapaa. Outokumpuun rakennettiin aikoinaan Suomen suurin ja merkittävin kaivosyhdyskunta, jonka rakennuskanta on säilynyt hyvin. Paikkakunnalta löytyvät maamme massiivisimmat historialliset kaivosteollisuusrakennukset. Lieksan Pielisen museossa on Suomen toiseksi suurin ulkomuseo.

Pekka Piiparinen

Mainokset

Uimakoulussa? Ei kun harjoittelussa

Jokaisella meistä on varmasti jokin muistikuva omasta lapsuudestaan, millaista oli kun opeteltiin uimaan. Uiminen näytti niin mahdottoman helpolle, ihmisethän suorastaan vain kelluivat veden pinnalla. Lopulta kun piti opetella uimaan, haihtui mielikuva uimisen helppoudesta. Kroppa tuppasi painumaan veden alle, vaikka kuinka räpiköi. Jalat ja kädet eivät liikkuneet niin kuin niiden haluaisi liikkuvan. Apua uimiseen haettiin kellukkeista, mutta niistäkin piti jossain vaiheessa luopua. Loppujen lopuksi sitkeällä harjoittelulla, tahdolla ja päättäväisyydellä opitaan uimaan.

Uiminen voidaan rinnastaa myös työelämään. Varsinkin työelämässä aloittelevaan henkilöön. Syyskuussa 2017 aloitin uimakoulun eli harjoittelun Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa. Harjoittelun tarkoituksena oli avustaa ELY-keskuksen lakimiehiä heidän tehtävissään. Harjoittelupaikkaa varten käydyssä haastattelussa olin tavannut molemmat lakimiehet sekä saanut pienen käsityksen siitä, millaiset heidän tehtävänkuvansa olivat. Harjoittelussa pääsisin katsomaan eturivin paikalta millaista on työskennellä ELY-keskuksessa sekä millaisia tehtäviä esimerkiksi ympäristölakimies pyörittelee päivänsä aikana.

Suurin osa harjoittelusta meni uuden oppimiseen, varsinkin maaseutupuolen tehtävissä. Kyllähän se oli varsin huvittavaa, että kuuden vuoden opiskelemisen jälkeen harjoittelun ensimmäiset viikot opiskelin täysin uusia termejä, kuten viljelijä, aktiiviviljelijä, peruslohko, kasvulohko jne. Ympäristöoikeutta yliopistossa oli ennen harjoittelua tankattu jo 55 opintopisteen verran, joten sen suhteen olin perillä asioista, mutta maatalousoikeus… Siihen en pahemmin oikeustieteiden laitoksella ole törmännyt kursseja valitessani. Oma pintariipaisuni maatalouteen oli tullut kandidaatin tutkielman aiheen myötä, mutta siitäkin oli jo aikaa. Ehkäpä tästä uutuuden viehätyksestä johtuen kiinnostuin harjoittelussa enemmän ja enemmän maatalouspuolen tehtävistä. Niissä oli haastetta, mutta myös suurimpia onnistumisen tunteita.

Harjoittelun viimeisenä päivänä ohjaajani toivottivat minulle ” kiitos harjoittelusta, tervetuloa töihin”. Sain suoraan harjoittelun jälkeen mahdollisuuden jäädä sijaistamaan toista ohjaajaani. Harjoittelusta työelämään siirtyminen oli vähän kuin lasten altaasta siirtyminen suoraan ison altaan syvään päähän. Nyt katsottaisiin osaisinko uida vai uppoisinko pohjaan. Esitin tämän saman vertauskuvan ohjaajilleni harjoittelun lopussa ja he vastasivat heittävänsä pelastusrenkaan, jos näyttäisi sille että uppoaisin.

Harjoittelusta oli suuri apua sijaisuuden kannalta, sillä harjoittelun ja työelämän välinen hyppy jäi kovin pieneksi. Suurin ero harjoittelun ja sijaisuuden välillä oli vastuu. Kyllä se ensimmäinen omalla nimellä allekirjoitettu päätös oli vaikein, sillä siitä ei millään meinannut ensin uskaltaa päästää irti. Jatkuvasti huomasi vielä uudelleen ja uudelleen viilaavansa pieniä yksityiskohtia. Lopulta on vain pakko päästää irti. Sijaisuuden hienoimpi hetkiä on ollut huomata pärjäävänsä sekä miten mielenkiintoisia kaikki uudet asiat ovat.

Kun tämä postaus blogiin ilmestyy, olen tyhjentänyt työpöytäni ELY-keskuksella ja palannut takaisin gradun ääreen. Puolen vuoden aikana olen oppinut paljon uusia asioita sekä oppinut paljon myös itsestäni. Olen tavannut monta todella mukavaa ihmistä ja jään kaipaamaan hyvätuulisia kahvitaukokeskusteluja sekä muita lennokkaita juttuhetkiä. Erityisesti haluan kiittää molempia ohjaajiani.

Loppujen lopuksi me kaikki opimme uimaan työelämässä. Joskus meno on kuin uisi käsipohjaa, helppoa ja hauskaa. Joskus taas tuntuu sille, että uisi jatkuvasti vastavirtaan. Kuitenkin me kaikki uida porskutamme eteenpäin.

Suvi Karppinen

Kiitoksia vuodesta 2017

Joulua

Onnea vuodelle 2018!

Palataan asiaan maaliskuussa.

Kasvua ja uudistumista Pohjois-Karjalassa

(Tämä kirjoitus on julkaistu myös Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen uutiskirjeessä 4/2017.)

saarelainen-ritvaViime vuosina maakuntamme kehitystä on leimannut muuta maata hieman parempi yritysten liikevaihdon ja viennin kasvu. Nyt tilanne on tasoittunut, ja osin on jääty jälkeen valtakunnallisesta kehitysvauhdista. Erityisesti tämä on näkynyt työllisyyden luvuissa.

Pohjois-Karjalan työttömyysaste on jo parin vuoden ajan ollut maan vaikein, lokakuussa se oli 14.4 % kun valtakunnallinen keskiarvo oli neljä prosenttiyksikköä pienempi. Vaikka työttömyys on vähentynyt, tapahtuu se meillä hitaammin kuin muissa maakunnissa. Meillä työttömyys ja työvoiman kohtaanto-ongelmat ovat rakenteellisia, nopeita keinoja tilanteen korjaamiseksi ei ole.

Syksyllä valmistui Joensuun vetovastuulla Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelma. Työllisyyden ja yritysten kasvun dynamiikkaa, työvoiman ja työvoimatarpeiden kohtaantoa, maakunnan vetovoimaa, saavutettavuutta ja kasvuinvestointien mahdollisuuksia analysoimalla on tunnistettu keskeisimpiä toimenpiteitä, joilla vauhditetaan alueen kasvua ja työllisyyttä. Kaikki maakunnan keskeiset toimijat ovat sitoutuneet ohjelman toteuttamiseen, johon toki tarvitaan mukaan myös vahvaa panostusta valtiovallalta.

Kulunut vuosi on ollut vilkasta toimintaa maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa myös ELY-keskuksessa. Vaikka valmisteluaikaa tuli vuosi lisää, ja maakunnat aloittaisivat vuonna 2020, on moni keskeinen poliittinen ratkaisu vielä tekemättä. Luova- (valtion lupa ja valvontavirasto) viraston perustaminen tapahtuu myös vuonna 2020; tämä oli tärkeä päätös, jotta uudistuksessa edetään samaa tahtia maakunnan perustamisen kanssa.

Maakunnalliset kasvupalvelut, siis valtion eli ELY-keskuksen ja TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut tullaan uudistamaan varsin radikaalisti. Maakunnan tehtävänä tulisi olemaan palvelujen järjestämisvastuu, eli vaikuttavien ja laadukkaiden palvelujen hankkiminen asiakkaiden tarpeisiin. Palvelutuotanto sen sijaan tapahtuisi pääosin markkinaehtoisesti toimivien yritysten toimesta. Toki maakunnalle jäisi harkintaan miten laajasti ja millaisella rakenteella se palvelutuotannon järjestäisi. Suurimmilla kaupungeilla on ollut halukkuutta ottaa maakunnilta järjestämistehtävä hoitaakseen, mutta poliittista ratkaisua asiasta ei ole vielä tehty.

Ensi keväänä maakunta- ja soteuudistuksen massiiviset lakipaketit etenevät eduskuntakäsittelyyn ja päätösvaiheeseen. Työ jatkuu.

Mutta sitä ennen voimme, hyvät asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja työtoverimme, rauhoittua Joulun viettoon!

Parhaimmat kiitokset teille kaikille lukijoille yhteisestä vuodesta ja oikein hyvää Joulua ja Vuotta 2018.

Ritva Saarelainen, ylijohtaja

Mä joka päivä (työnvälitys)töitä teen

UllaMMatin ja Tepon kappaletta mukaellen vastasin näin aikoinaan pienelle alakoululaiselle, joka oli saanut tehtäväkseen selvittää mitä omat vanhemmat tai huoltajat tekevät työkseen. Kun aloitin selittää hänelle miten työkseni valmistelen EU-osarahoitteista rahoitusta eri organisaatioille haettavaksi koulutusten ja muiden palvelujen tuottamiseen työttömyyden pienentämiseksi, hän kysyi, että voisinko toistaa tuon sanomani. Sen jälkeen hän pyysi minua kirjoittamaan nuo kummalliset sanat paperille, jotta hän voi viedä sen opettajalle.

Jotta työmotivaatiomme säilyisi nykyisten ja tulevien muutosaaltojen keskellä, olisiko meidän useammin syytä kysyä itseltämme pienten ihmisten lailla miksi, miten ja ketä varten teemme työtämme? Joka päivä.

Juhlimme nyt itsenäisen Suomen 100-vuotista syntymäpäivää ja arvostamme suuresti kaikkea siihen johta­nutta rohkeaa politiikkaa. Itsenäisen Suomen jälleenrakentamisessa kaikille riitti töitä ja suuret ikäluokat syntyivät.  Kun julkinen työnvälityspalvelu aloitettiin alueellamme 83 vuotta sitten, sitä tuottivat aluksi kunnat kunnes se 40-luvulla siirrettiin valtion tehtäväksi. Nyt maakuntauudistuksessa työ- ja elinkeinopalve­luita ollaan siirtämässä maakuntien järjestettäväksi, ja joiltakin osin myös maakuntien tuottamaksi.

Samanaikaisesti kun työaikaa, sosiaaliturvaa, sote- ja kasvupalvelua ja maakunnan julkisten palveluiden järjestämistä valmistellaan sujuvimmiksi eri päätösfoorumeilla, me kollegoiden kanssa ELY-keskuksessa ja te-palvelussa teemme joka päivä töitä sen eteen, jotta yritykset ja työnantajat saisivat osaavia ja osuvia henkilöresursseja luomaan lisäarvoa toimintaansa. Vain sitä kautta saamme rahoitettua ja edelleen kehitettyä julkisia palveluita niitä eniten tarvitseville. Uskomme että työ luo kestävän hyvinvointipohjan maakuntaan.

Kun TE-toimisto vastaa henkilö- ja yritysasiakkaiden asiakaspalvelusta, palvelujen markkinoinnista ja asiakasohjauksesta palveluihin, niin ELY-keskuksen tehtävänä on TE-toimiston kanssa yhdessä huolehtia osuvien työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä eli suunnittelusta, hankkimisesta ja sopimusseurannasta työelämän ja asiakastarpeiden pohjalta. Joka kuukausi noin 5000 henkilöä osallistuu työllisyyttä edistäviin palveluihin maakunnassamme, mikä on n. 7 % työvoimasta. Erityisen hyvin on tänä vuonna menestynyt yrityksille räätälöity RekryKoulutus. Tavoitteenamme on turvata elinkeinoelämälle osaavan työvoiman saatavuus eri muutostilanteissa.

Niin, työelämän tarpeiden ennakointi onkin se haastavin asia työssämme nyt ja on jatkossakin. Uskon kuitenkin, että ensi vuonna voimaan tuleva toisen asteen koulutusreformi ja työvoimakoulutuksen siirtyminen valtionapurahoitukseen tukevat sitä, että julkiset työvoima- ja yrityspalvelut saadaan ajan myötä paremmin vastaamaan työnantajien tarpeisiin. Mutta tähän tarvitaan paljon yhdessä jaettua tietoa ja luottamusta toistemme tekemisiin. Vaikka julkinen palvelutuotanto on nykyisin eriytetty hallinnollisesti eri toimijoille, meidän tehtävämme on aina katsoa palvelua asiakkaan näkökulmasta ja saattaa eri toimijoiden palvelut yhteen. Siihen voimme vaikuttaa itse joka päivä.

Kun katselin kalenteriani niin huomasin, että viime viikkojen aikana olemme kasvattaneet luottamusta toimijoiden kesken usealla foorumilla. Koulutusreformiin valmistautumisen lisäksi olemme osallis­tuneet aktiivisesti Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelman laatimiseen ja koonneet yhteen kymmenien toimijoiden yhdessä kehittämiä palveluprosesseja, jotka kuuluvat alueelliseen kokeiluun ”1000 uutta työpaikkaa”.

Yhteiskehittämisen toimintamallilla on laadittu myös henkilöasiakkaiden ohjauspalveluihin yhteiset periaatteet vuosille 2017-19 (https://peda.net/p/Pohjois-Karjalan%20ELY/elinikainen-ohjaus/ejl/ejl/e22) ja maahanmuuttajien kotoutumispalveluissa on koottu toimijaverkosto pohtimaan luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien palvelujen kehittämistä.

Uusia yrityslähtöisiä palveluita on lanseerattu kuten valmennuspalvelu yritysten omistajavaihdosten tueksi sekä sparrauspalvelu ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Lisäksi on käynnistetty valinnanvapauteen perustuva työnhakupalvelu ”Ovi työhön” ja uusien vaikuttavuuteen perustuvien palvelujen hankinta mm. nuorille on käynnissä.

Koska työmarkkinat eivät toimi vain maakuntarajo­­jen sisällä, järjestettiin itäsuomalainen yritysten sparrausklinikka ja organisoitiin suomen kielen koulutus työpaikoille osana valtakunnallista eurooppalaista Eures- työnväli­tys­palvelua.

Mieleeni tuleekin yritysten sparrausklinikassa esiintyneen Susanna Paloheimon toteamus, että paras merkki hyvästä palvelubrändistä on asiakkaan tyytyväinen ilme. Kohti sen saavuttamista meidän on kuljettava yhdessä.

Nyt on aika osallistua kukin tahoillamme tämän ainutlaatuisen syntymäpäiväsankarin juhlimiseen. Satavuotias Suomi on omien edesmenneiden vanhempieni ikäinen. Voin olla nöyrästi kiitollinen vanhemmilleni, että he muiden mukana auttoivat Suomen itsenäisyyden säilyttämisessä, jälleenraken­tamisessa ja rauhan merkityksen luomisessa jälkipolvilleen. Toivottavasti osaan siirtää sitä sopivasti seuraaville sukupolville. Kaikkeahan ei tarvitse tehdä niin kuin ennen. Jospa oppisimmekin rohkeammin kysymään itseltämme päivittäin, että miten voisin tehdä tämän toisin, vähän paremmin ja toisten kanssa yhdessä?

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille – yhdessä!

Ulla Mauranen

Onko oikea vastaus Kanada?

Tapion kuvaLokakuun alkupuolella ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen teki yritysvaltuuskunnan kanssa matkan Kanadaan. Matkan tavoitteena oli luoda yhteyksiä suomalaisten biotalousyritysten ja kanadalaisten asiakkaiden kesken. Matkalle osallistui yli 20 yritystä. Pääsin osallistumaan matkalle ja verkostoitumaan kanadalaisten sekä suomalaisten toimijoiden kesken. Matkalla oli mukana myös pohjoiskarjalaisia yrityksiä ja osaamisen viejiä.

Kanada on luonnonvaroiltaan rikas maa, jolla on mittavat metsävarat, fossiilisia polttoaineita ja kaivosmineraaleja. Maalla on myös mittavat vesivoimavarat. Tässä valossa maa näyttää markkinalta, jonne biotalousyrityksillä olisi yhtä vähän asiaa kuin hiekanmyyjillä Saharaan. Biomassan energiakäyttö on Kanadassa ollut vähäistä. Valtavassa maassa rahdataan polttoöljyä tuhansia kilometrejä. Eristyneisiin kyliin metsien keskelle tätä tehdään jopa lentorahtina.

Muutos on kuitenkin tulossa, sillä Kanada on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja 30 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa merkittävää öljyn käytön vähentämistä. Pitkien etäisyyksien maassa tämä ei onnistu ilman biotaloutta.

Kanadassa merkittävässä roolissa on myös alkuperäiskansojen elinolosuhteiden kehittäminen. Myös tässä biotalousyrityksillä on liiketoimintamahdollisuuksia. Alkuperäiskansoilla olisi mahdollisuus aloittaa oman väen työllistäminen lisäämällä bioenergian jalostamista paikallisesti. Samalla nyt ulkopuolelta ostettavaan polttoaineeseen käytetyt rahat jäisivät hyödyntämään paikallista taloutta.

Suomalaiselle teknologialle ja osaamiselle nähtiin matkan aikana suuri potentiaali. Suomalaisella metsänkasvatus- ja korjuuosaamisella on vientimahdollisuuksia. Myös suomalainen puunpoltto-osaaminen ja kattilateknologia kiinnostivat. Suomalaiselle asiat näyttivät selkeiltä. Korvataan öljynpolttoteknologia puunpolttoteknologialla ja sillä selvä. Kanadalaiselle asiakkaalle asia on kuitenkin isompi. Tarvitaan ajattelutavan ja teknologian muuttamista. Kumpikin vie oman aikansa. Suomessakin puun saaminen pääpolttoaineeksi vei pitkän ajan. Vielä 20 vuotta sitten öljy oli tärkein polttoaine ja kivihiilikin nykyistä merkittävämmässä asemassa. Suomeen on kuitenkin tuossa ajassa syntynyt noin 150 lämpöyrittäjää, joilla on 300 metsätalouden sivuvirtoja hyödyntävää lämpövoimalaa ympäri maata. Kanadassa tämä kehitys on edessä.

Kanadassakin pilotteja viritellään ja osaa noista piloteista saatiin taas eteenpäin myös toteutetun matkan kautta. Selvää kuitenkin on, että mittaviin tuloksiin pääseminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja voimien yhdistämistä. Kanadan markkina on suuri ja yhteistyön kautta suomalaiset pk-yritykset voivat päästä nopeammin kaupallisiin tuloksiin. Myös poliittista vaikuttamista tarvitaan. Ministeri Mykkäsen mukaan strategisempia hallitustason kumppanuuksia haetaan biotalousratkaisujen edistämiseksi.

Kanadaa ja Suomea yhdistävät tekijät; pohjoinen sijainti, kaksi virallista kieltä sekä samankaltainen arvopohja luovat hyvän perustan yhteistyölle. Markkinan avautumista tulee auttamaan myös EU:n ja Kanadan välinen kattava talous- ja kauppasopimus CETA. Sopimus poistaa mm. tullit kaikilta teollisuustuotteilta, joiden alkuperä on Kanada tai EU-jäsenvaltio.

Biotalouden lisäksi Suomella on tarjottavaa Kanadaan mm. meriliikenteen, cleantechin, terveydenhuollon, kaivosteollisuuden sekä ICT -ratkaisujen osalta. Kaikenlaiselle arktiselle osaamiselle Kanadassa on myös lähes rajattomat mahdollisuudet. Entistä useammalle suomalaiselle yritykselle oikea vastaus on Kanada!

Tapio Kinnunen

Oli synkkä ja pimeä marraskuinen yö, eikun työpäivä…

saarelainen-ritvaLiekö syysväsymystä vai peräti kaamosmasennusta ilmassa, mutta maanantai ei meinaa millään käynnistyä. Enkä ole ainoa. Sisäinen kello osoittaa monilla vielä yöaikaa, mutta kuitenkin on alkamassa uusi päivä, työpäivä. Silmät siis auki ja kahville.

Rohkeasti käsiksi töihin, ensin purkamaan sähköposteja, joita kertyikin suma kun edellisenä perjantaina eivät tietoliikenneyhteydet toimineet koko päivänä. Pian alkavan kokouksen asiakirjojen tulostusta, ja huomaan, ettei kopiokonekaan ole vielä herännyt. Napakka läimäys kylkeen ei tehonnut tällä kertaa, jotain paperitukoksia kaiketi. No, onpa meillä muitakin tulostimia. Ja kokouskin saadaan sujumaan, ja melkein ilman maakuntauudistuksen vatulointia, ei ihan kuitenkaan.

Sitten isku suoraan sydämeen, viesti arvostetun kollegan yllättävästä poismenosta viikonloppuna. Pala nousee kurkkuun ja vesi pyörii silmissä. Miten voi olla mahdollista, alle viisikymppinen ja äkkiä hän on poissa! Ahdistava olo seuraa mukana lounaalle. Puhutaan siitä, miten pienestä voi elämä muuttua peruuttamattomasti. Ja miten kannattaisi huolehtia omasta jaksamisestaan, ja vähentää stressiä – niinpä, ja ajoissa. Se ei vain ole kovin helppoa, kun elämme keskellä vuosisadan suurinta organisaatiomullistusta.

Ikävien asioiden hoitamista; päätöksiä tehdään lakimiehen kanssa. Hän tosin ei ole mies eikä todellakaan ikävä ihminen, meillä onneksi näin.

Iltapäiväkahvin piristävä vaikutus tuli todettua, kun kapselikoneen vesisäiliö oli taas tyhjä mutta kapseleiden hylkysäiliö täysi. Olen jokseenkin varma, että minulle sattuu näitä askartelutehtäviä muita useammin – empiirisen tutkimukseni tulos! Kahviseuraa riittää, kuten aina. Maailmaa parannetaan, ja kuulen osuvia näkemyksiä yritysten kasvun ja osaavan työvoiman hankkimisen haasteista tiistain kokousmatkaa varten – pääkaupunkiin siis matka. Hyödyllistä!

Iltapäivä vilahtaa nopeasti, vielä ennen kotiinlähtöä päivän teemaan sopivasti syvällisiä keskusteluja kasvupalvelujen järjestämis- ja tuottamismalleista, työttömyyden poistamisesta ja siitä miten työ ja työmäärä voivat uuvuttaa, jopa sairastuttaa. Pitää miettiä enemmän tekemisten priorisointia ja varmaan myös uusia tapoja tehdä ja resursoida niitä. Ja löytää energiaa tämän tekemiseen, tehdä siis fiksummin.

Kotona illalla huomaan, että joitain asioita töissä unohtui tehdä. Pakko ne on vielä hoitaa, mutta sitä ennen tunti jumpassa. Päivän ikävät asiat jäävät vähäksi aikaa taka-alalle.

Huomiseksi on luvassa aurinkoa.

Ritva Saarelainen

%d bloggers like this: